پودر دارچین (۱۲۵ گرم)

18,000 تومان

کنترل کننده قند و چربی بدن
بهبود فعالیت مغز
جلوگیزی از بیماری قلبی