31 محصول
 • بادام یک کیلویی باقیات

  بادام یک کیلویی

  Almond one kilo
  60,000 تومان
 • لوبیا سفید یک کیلویی باقیات

  لوبیا سفید یک کیلویی

  White Beans one kilo
  28,000 تومان
 • میوه خشک پنج میوه باقیات

  میوه خشک پنج میوه 150 گرمی

  Dried Fruit (five fruit) 150 gram
  25,000 تومان
 • لوبیا چیتی یک کیلویی باقیات

  لوبیا چیتی یک کیلویی

  Pinto Beans 1 kilo
  33,000 تومان
 • لوبیا قرمز یک کیلویی باقیات

  لوبیا قرمز یک کیلویی

  Red Beans 1 kilo
  33,000 تومان
 • نخود دیم یک کیلویی باقیات

  نخود دیم یک کیلویی

  Rainfed Chickpeas 1 kilo
  33,000 تومان
 • عدس یک کیلویی باقیات

  عدس یک کیلویی

  Lentil 1 kilo
  35,000 تومان
 • برگه زردآلو آفتاب خشک 500 گرمی باقیات

  برگه زردآلو آفتاب خشک 500 گرمی

  Apricot Leaf 500 gram
  17,000 تومان
 • کشمش سبز 500 گرمی باقیات

  کشمش سبز 500 گرمی

  Green Raisin 500 gram
  18,000 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی خام 500 گرمی

  Oily Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان
 • انجیر خشک ممتاز 500 گرمی باقیات

  انجیر خشک ممتاز 500 گرمی

  Momtaz Dried Figs 500 gram
  73,000 تومان
 • چای ممتاز بهاره 500 گرمی باقیات

  چای ممتاز بهاره 500 گرمی

  Momtaz Spring Tea 500 gram
  38,000 تومان
 • چای زرین بهاره باقیات

  چای زرین بهاره 500 گرمی

  Zarrin Spring Tea 500 gram
  51,000 تومان
 • لواشک آلو 200 گرمی باقیات

  لواشک آلوچه 200 گرمی

  Plum Fruit 200 gram
  12,000 تومان
 • کنجد بو داده 150 گرمی باقیات

  کنجد بو داده 150 گرمی

  Roasted Sesame 150 gram
  18,000 تومان