30 محصول
 • لوبیا سفید یک کیلویی باقیات

  لوبیا سفید یک کیلویی

  White Beans one kilo
  28,000 تومان
 • میوه خشک پنج میوه باقیات

  میوه خشک پنج میوه 150 گرمی

  Dried Fruit (five fruit) 150 gram
  25,000 تومان
 • لوبیا چیتی یک کیلویی باقیات

  لوبیا چیتی یک کیلویی

  Pinto Beans 1 kilo
  58,000 تومان
 • لوبیا قرمز یک کیلویی باقیات

  لوبیا قرمز یک کیلویی

  Red Beans 1 kilo
  46,000 تومان
 • نخود دیم یک کیلویی باقیات

  نخود دیم یک کیلویی

  Rainfed Chickpeas 1 kilo
  42,000 تومان
 • عدس یک کیلویی باقیات

  عدس یک کیلویی

  Lentil 1 kilo
  43,000 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی خام 500 گرمی

  Oily Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان
 • انجیر خشک ممتاز 500 گرمی باقیات

  انجیر خشک ممتاز 500 گرمی

  Momtaz Dried Figs 500 gram
  73,000 تومان
 • چای ممتاز بهاره 500 گرمی باقیات

  چای ممتاز بهاره 500 گرمی

  Momtaz Spring Tea 500 gram
  52,000 تومان
 • چای زرین بهاره باقیات

  چای زرین بهاره 500 گرمی

  Zarrin Spring Tea 500 gram
  51,000 تومان
 • دمنوش به و سیب ۴۰۰ گرمی گل محمدی باقیات

  دمنوش به و سیب ۴۰۰ گرمی گل محمدی

  Gol Mohammadi Herbal Tea 400 gram
  40,000 تومان
 • دمنوش دارچین و زنجبیل ۴۰۰ گرمی باقیات

  دمنوش دارچین و زنجبیل ۴۰۰ گرمی

  Cinnamon Herbal Tea 400 gram
  40,000 تومان
 • لواشک آلو 200 گرمی باقیات

  لواشک آلوچه 200 گرمی

  Plum Fruit 200 gram
  12,000 تومان
 • کنجد بو داده 150 گرمی باقیات

  کنجد بو داده 150 گرمی

  Roasted Sesame 150 gram
  18,000 تومان
 • بلغور گندم یک کیلویی باقیات

  بلغور گندم یک کیلویی

  Wheat Groats 1 kilo
  15,000 تومان
 • بلغور جو یک کیلویی باقیات

  بلغور جو یک کیلویی

  Oatmeal 1 kilo
  15,000 تومان
 • جو پرک نیم کیلویی باقیات

  جو پرک نیم کیلویی

  Grain 500 gram
  11,000 تومان
 • گردو ارومیه یک کیلویی باقیات

  گردو ارومیه یک کیلویی

  Urmia Walnut 1 kilo
  125,000 تومان
 • غنچه گل محمدی 50 گرمی باقیات

  غنچه گل محمدی 50 گرمی

  Mohammadi Flower Bud 50 gram
  28,000 تومان
 • زرشک پفکی قائنات 150 گرمی باقیات

  زرشک پفکی قائنات 150 گرمی

  Ghaenat Barberry 150 gram
  18,500 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی شور 500 گرمی

  Salty Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان
 • خرما کبکاب بوشهر باقیات

  خرمای کبکاب بوشهر 1.380 گرمی

  Bushehr Kebab Date
  28,000 تومان
 • کشمش سایه خشک 500 گرمی

  29,000 تومان
 • لپه ایرانی یک کیلویی

  57,000 تومان