92 محصول
 • شیره خرما باقیات

  شیره خرما یک کیلویی

  Palm Sap one kilo
  25,000 تومان
 • لوبیا سفید یک کیلویی باقیات

  لوبیا سفید یک کیلویی

  White Beans one kilo
  28,000 تومان
 • میوه خشک پنج میوه باقیات

  میوه خشک پنج میوه 150 گرمی

  Dried Fruit (five fruit) 150 gram
  25,000 تومان
 • لوبیا چیتی یک کیلویی باقیات

  لوبیا چیتی یک کیلویی

  Pinto Beans 1 kilo
  58,000 تومان
 • لوبیا قرمز یک کیلویی باقیات

  لوبیا قرمز یک کیلویی

  Red Beans 1 kilo
  46,000 تومان
 • نخود دیم یک کیلویی باقیات

  نخود دیم یک کیلویی

  Rainfed Chickpeas 1 kilo
  42,000 تومان
 • عدس یک کیلویی باقیات

  عدس یک کیلویی

  Lentil 1 kilo
  43,000 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی خام 500 گرمی

  Oily Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان
 • انجیر خشک ممتاز 500 گرمی باقیات

  انجیر خشک ممتاز 500 گرمی

  Momtaz Dried Figs 500 gram
  73,000 تومان
 • چای ممتاز بهاره 500 گرمی باقیات

  چای ممتاز بهاره 500 گرمی

  Momtaz Spring Tea 500 gram
  52,000 تومان
 • چای زرین بهاره باقیات

  چای زرین بهاره 500 گرمی

  Zarrin Spring Tea 500 gram
  51,000 تومان
 • دمنوش به و سیب ۴۰۰ گرمی گل محمدی باقیات

  دمنوش به و سیب ۴۰۰ گرمی گل محمدی

  Gol Mohammadi Herbal Tea 400 gram
  40,000 تومان
 • دمنوش دارچین و زنجبیل ۴۰۰ گرمی باقیات

  دمنوش دارچین و زنجبیل ۴۰۰ گرمی

  Cinnamon Herbal Tea 400 gram
  40,000 تومان
 • لواشک آلو 200 گرمی باقیات

  لواشک آلوچه 200 گرمی

  Plum Fruit 200 gram
  12,000 تومان
 • کنجد بو داده 150 گرمی باقیات

  کنجد بو داده 150 گرمی

  Roasted Sesame 150 gram
  18,000 تومان
 • روغن شحم گاو یک کیلویی باقیات

  روغن شحم گاو یک کیلویی

  Beef Fat Oil 1 kilo
  45,000 تومان
 • روغن گاوی یک کیلویی باقیات

  روغن گاوی یک کیلویی

  Cow Oil 1 kilo
  145,000 تومان
 • روغن بنفشه پایه کنجد 10 گرمی باقیات

  روغن بنفشه پایه کنجد 10 گرمی

  Olive Based Violet Oil 10 gram
  7,000 تومان
 • ارده کنجد زمستانه 800 گرمی باقیات

  ارده کنجد 800 گرمی

  Winter Sesame Ardeh 800 gram
  65,000 تومان
 • روغن ارده کنجد زمستانه 800 گرمی باقیات

  روغن ارده کنجد 800 گرمی

  Sesame Ardeh Oil 800 gram
  95,000 تومان
 • روغن زیتون قم یک لیتری باقیات

  روغن زیتون قم یک لیتری

  Qom Olive Oil 1 liter
  150,000 تومان
 • پودر زردچوبه باقیات

  پودر زردچوبه 500 گرمی

  Turmeric Powder 500 gram
  25,000 تومان
 • پودر زردچوبه باقیات

  پودر زردچوبه 250 گرم

  Turmeric Powder 250 gram
  12,000 تومان
 • پودر لیمو 200 گرمی باقیات

  پودر لیمو 200 گرمی

  Lemon Powder 200 gram
  14,000 تومان
 • Placeholder

  پودر زیره سیاه 125 گرمی

  Black Cumin Powder 125 gram
  25,000 تومان
 • پودر فلفل دلمه قرمز باقیات

  پودر فلفل دلمه قرمز 125 گرمی

  Red Bell Pepper Powder 125 gram
  15,000 تومان
 • پودر دارچین 125 گرمی باقیات

  پودر دارچین 125 گرمی

  Cinnamon Powder 125 gram
  18,000 تومان
 • پودر فلفل دلمه ترکیبی 125 گرم باقیات

  پودر فلفل دلمه ترکیبی 125 گرم

  Combined Bell Pepper Powder 125 gram
  15,000 تومان
 • پودر پیاز 125 گرمی باقیات

  پودر پیاز 125 گرمی

  Onion Powder 125 gram
  10,000 تومان
 • پودر سیر اعلا 125 گرمی باقیات

  پودر سیر اعلا 125 گرمی

  Garlic Powder 125 gram
  12,000 تومان
 • پودر زیره سبز 125 گرمی باقیات

  پودر زیره سبز 125 گرمی

  Green Cumin Powder 125 gram
  12,000 تومان
 • پودر زنجبیل 125 گرمی باقیات

  پودر زنجبیل 125 گرمی

  Ginger Powder 125 gram
  11,000 تومان
 • پودر فلفل سیاه 125 گرمی باقیات

  پودر فلفل سیاه 125 گرمی

  Black Pepper Powder 125 gram
  20,000 تومان
 • نمک سفره یک کیلویی باقیات

  نمک سفره یک کیلویی

  Table Salt 1 kilo
  6,000 تومان
 • نمک آشپزخانه یک کیلویی باقیات

  نمک آشپزخانه یک کیلویی

  Kitchen Salt 1 kilo
  4,000 تومان
 • نعناع خشک باقیات

  نعنا خشک 250 گرمی

  Dried Mint 250 gram
  21,000 تومان
 • شوید خشک باقیات

  شوید خشک 250 گرمی

  Dried Dill 250 gram
  18,000 تومان
 • آبغوره عسگری یک لیتری باقیات

  آبغوره عسگری یک لیتری

  Asgari Verjuice 1 liter
  13,500 تومان
 • عسل گون یک کیلویی باقیات

  عسل گون یک کیلویی ساکاروز 4

  Milk Vetch Honey 1 kilo
  125,000 تومان
 • عسل کاسنی سیاه یک کیلویی باقیات

  عسل کاسنی یک کیلویی ساکارز 1.1

  Black Chicory Honey 1 kilo
  146,000 تومان
 • شیره انگور صبحانه نیم کیلویی باقیات

  شیره انگور صبحانه نیم کیلویی

  Breakfast grape Sap 500 gram
  26,000 تومان
 • عرق بهار نارنج یک لیتری باقیات

  عرق بهار نارنج یک لیتری

  Orange Spring Distillate 1 liter
  13,000 تومان
 • عرق بوقناق یک لیتری باقیات

  عرق بوقناق یک لیتری

  Bognaq Distillate 1 liter
  11,000 تومان
 • عرق خارشتر یک لیتری باقیات

  عرق خارشتر یک لیتری

  Kharshotor Distillate 1 liter
  8,000 تومان
 • عرق رازیانه یک لیتری باقیات

  عرق رازیانه یک لیتری

  Fennel Distillate 1 liter
  8,000 تومان
 • عرق شاتره یک لیتری باقیات

  عرق شاتره یک لیتری

  Fumitory Distillate 1 liter
  8,000 تومان
 • عرق نسترن یک لیتری باقیات

  عرق نسترن یک لیتری

  Rosa Canina Distillate 1 liter
  8,000 تومان
 • عرق یونجه یک لیتری باقیات

  عرق یونجه یک لیتری

  Alfalfa Distillate 1 liter
  17,000 تومان
 • عرق آویشن یک لیتری باقیات

  عرق آویشن یک لیتری

  Thyme Distillate 1 liter
  11,000 تومان
 • عرق زنیان یک لیتری باقیات

  عرق زنیان یک لیتری

  Copticum Distillate 1 liter
  12,000 تومان
 • عرق نعنا دو آتشه یک لیتری باقیات

  عرق نعنا دو آتشه یک لیتری

  Two Fire Pepermint Distillate 1 liter
  16,000 تومان
 • عرق بیدمشک یک لیتری باقیات

  عرق بیدمشک یک لیتری

  Goat Willow Distillate 1 liter
  17,000 تومان
 • گلاب ممتاز یک لیتری باقیات

  گلاب ممتاز یک لیتری

  Privileged Rose Water 1 liter
  28,000 تومان
 • گلاب دو آتشه یک لیتری باقیات

  گلاب دو آتشه یک لیتری

  Two Fire Rose Water 1 liter
  35,000 تومان
 • صابون زیتون باقیات

  صابون زیتون 80 گرمی

  Olive Soap
  12,000 تومان
 • پودر نظافت نوره باقیات

  پودر نظافت نوره 350 گرمی

  Cleaning Powder Nooreh 350 gram
  14,000 تومان
 • لیف گیاهی متوسط باقیات

  لیف گیاهی لوفا بزرگ

  Large Luffa Plant Leaf
  35,000 تومان
 • بلغور گندم یک کیلویی باقیات

  بلغور گندم یک کیلویی

  Wheat Groats 1 kilo
  15,000 تومان
 • بلغور جو یک کیلویی باقیات

  بلغور جو یک کیلویی

  Oatmeal 1 kilo
  15,000 تومان
 • جو پرک نیم کیلویی باقیات

  جو پرک نیم کیلویی

  Grain 500 gram
  11,000 تومان
 • گردو ارومیه یک کیلویی باقیات

  گردو ارومیه یک کیلویی

  Urmia Walnut 1 kilo
  125,000 تومان
 • غنچه گل محمدی 50 گرمی باقیات

  غنچه گل محمدی 50 گرمی

  Mohammadi Flower Bud 50 gram
  28,000 تومان
 • زرشک پفکی قائنات 150 گرمی باقیات

  زرشک پفکی قائنات 150 گرمی

  Ghaenat Barberry 150 gram
  18,500 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی شور 500 گرمی

  Salty Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان
 • پودر آویشن 150 گرمی باقیات

  پودر آویشن 125 گرم

  Thyme Powder 125 gram
  16,000 تومان
 • پودر گوجه فرنگی 250 گرمی باقیات

  پودر گوجه فرنگی 250 گرم

  Tomato Powder 250 gram
  22,000 تومان
 • مایع دستشویی گیاهی باقیات

  مایع دستشویی گیاهی باقیات 250 گرمی

  Washing liquid
  37,000 تومان
 • شامپو حنا گیاهی باقیات

  شامپو حنا گیاهی باقیات

  Henna shampoo
  25,000 تومان
 • خرما کبکاب بوشهر باقیات

  خرمای کبکاب بوشهر 1.380 گرمی

  Bushehr Kebab Date
  28,000 تومان
 • صابون عسل 80 گرمی باقیات

  صابون عسل 80 گرمی

  Honey Soap 80 gram
  25,000 تومان
 • صابون شیر الاغ 80 گرمی باقیات

  صابون شیر الاغ 80 گرمی

  Donkey Milk Soap 80 gram
  27,000 تومان
 • صابون آلوئه ورا 80 گرمی باقیات

  صابون آلوئه ورا 80 گرمی

  Aloe vera Soap 80 gram
  25,000 تومان
 • صابون زردچوبه 80 گرم باقیات

  صابون زردچوبه 80 گرم

  Turmeric soap 80 gram
  25,000 تومان
 • لپه ایرانی یک کیلویی

  57,000 تومان
 • مایع دست شویی طبیعی باقیات یک لیتری

  93,000 تومان