11 محصول
 • نمک سفره یک کیلویی باقیات

  نمک سفره یک کیلویی

  Table Salt 1 kilo
  4,000 تومان
 • نمک آشپزخانه یک کیلویی باقیات

  نمک آشپزخانه یک کیلویی

  Kitchen Salt 1 kilo
  4,000 تومان
 • نعناع خشک باقیات

  نعنا خشک 250 گرمی

  Dried Mint 250 gram
  21,000 تومان
 • شوید خشک باقیات

  شوید خشک 250 گرمی

  Dried Dill 250 gram
  18,000 تومان
 • رب گوجه محلی یک کیلویی باقیات

  رب گوجه محلی یک کیلویی

  Local Tomato Paste 1 kilo
  30,000 تومان
 • آبغوره عسگری یک لیتری باقیات

  آبغوره عسگری یک لیتری

  Asgari Verjuice 1 liter
  13,500 تومان