3 محصول
 • ارده کنجد زمستانه 500 گرمی باقیات

  ارده کنجد 500 گرمی

  Winter Sesame Ardeh 500 gram
  40,000 تومان
 • ارده کنجد زمستانه 800 گرمی باقیات

  ارده کنجد 800 گرمی

  Winter Sesame Ardeh 800 gram
  65,000 تومان
 • روغن ارده کنجد زمستانه 800 گرمی باقیات

  روغن ارده کنجد 800 گرمی

  Sesame Ardeh Oil 800 gram
  95,000 تومان