21 محصول
 • برگه زردآلو آفتاب خشک 500 گرمی باقیات

  برگه زردآلو آفتاب خشک 500 گرمی

  Apricot Leaf 500 gram
  17,000 تومان
 • کشمش سبز 500 گرمی باقیات

  کشمش سبز 500 گرمی

  Green Raisin 500 gram
  23,000 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی خام 500 گرمی

  Oily Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان
 • انجیر خشک ممتاز 500 گرمی باقیات

  انجیر خشک ممتاز 500 گرمی

  Momtaz Dried Figs 500 gram
  73,000 تومان
 • چای ممتاز بهاره 500 گرمی باقیات

  چای ممتاز بهاره 500 گرمی

  Momtaz Spring Tea 500 gram
  38,000 تومان
 • چای زرین بهاره باقیات

  چای زرین بهاره 500 گرمی

  Zarrin Spring Tea 500 gram
  51,000 تومان
 • لواشک آلو 200 گرمی باقیات

  لواشک آلوچه 200 گرمی

  Plum Fruit 200 gram
  12,000 تومان
 • کنجد بو داده 150 گرمی باقیات

  کنجد بو داده 150 گرمی

  Roasted Sesame 150 gram
  18,000 تومان
 • خرما مضافتی 450 گرمی باقیات

  خرما مضافتی 450 گرمی

  Mazafati Date Palm 450 gram
  12,000 تومان
 • برنج فریدونکنار باقیات

  برنج طارم محلی 5 کیلویی

  Fereydunkenar Rice 1 kilo
  150,000 تومان
 • گردو ارومیه یک کیلویی باقیات

  گردو ارومیه یک کیلویی

  Urmia Walnut 1 kilo
  125,000 تومان
 • غنچه گل محمدی 50 گرمی باقیات

  غنچه گل محمدی 50 گرمی

  Mohammadi Flower Bud 50 gram
  12,000 تومان
 • زرشک پفکی قائنات 150 گرمی باقیات

  زرشک پفکی قائنات 150 گرمی

  Ghaenat Barberry 150 gram
  18,500 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی شور 500 گرمی

  Salty Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان