17 محصول
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی خام 500 گرمی

  Oily Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان
 • انجیر خشک ممتاز 500 گرمی باقیات

  انجیر خشک ممتاز 500 گرمی

  Momtaz Dried Figs 500 gram
  73,000 تومان
 • چای ممتاز بهاره 500 گرمی باقیات

  چای ممتاز بهاره 500 گرمی

  Momtaz Spring Tea 500 gram
  52,000 تومان
 • چای زرین بهاره باقیات

  چای زرین بهاره 500 گرمی

  Zarrin Spring Tea 500 gram
  51,000 تومان
 • دمنوش به و سیب ۴۰۰ گرمی گل محمدی باقیات

  دمنوش به و سیب ۴۰۰ گرمی گل محمدی

  Gol Mohammadi Herbal Tea 400 gram
  40,000 تومان
 • دمنوش دارچین و زنجبیل ۴۰۰ گرمی باقیات

  دمنوش دارچین و زنجبیل ۴۰۰ گرمی

  Cinnamon Herbal Tea 400 gram
  40,000 تومان
 • لواشک آلو 200 گرمی باقیات

  لواشک آلوچه 200 گرمی

  Plum Fruit 200 gram
  12,000 تومان
 • کنجد بو داده 150 گرمی باقیات

  کنجد بو داده 150 گرمی

  Roasted Sesame 150 gram
  18,000 تومان
 • برنج فریدونکنار باقیات

  برنج طارم هاشمی 5 کیلویی

  Fereydunkenar Rice 1 kilo
  220,000 تومان
 • گردو ارومیه یک کیلویی باقیات

  گردو ارومیه یک کیلویی

  Urmia Walnut 1 kilo
  125,000 تومان
 • غنچه گل محمدی 50 گرمی باقیات

  غنچه گل محمدی 50 گرمی

  Mohammadi Flower Bud 50 gram
  12,000 تومان
 • زرشک پفکی قائنات 150 گرمی باقیات

  زرشک پفکی قائنات 150 گرمی

  Ghaenat Barberry 150 gram
  18,500 تومان
 • تخمه سقز فندقی روغنی 500 گرمی باقیات

  تخمه سقز فندقی شور 500 گرمی

  Salty Hazelnut Saghez Seeds 500 gram
  25,000 تومان